Klintemo.nu Skolarbeten
Innehåll

 
Senaste Nytt
Presentation
Skolarbeten
  Mellanstadiet
  Högstadiet
  Gymnasiet
Gästbok
Om webbplatsen

Reklam

 
 
Glas

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INLEDNING

HISTORIA
Glaset i Sverige genom tiderna

EGENSKAPER OCH UPPBYGGNAD

TILLVERKNINGSMETODER

OLIKA TYPER AV GLAS

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
Glashus
Speglar
Glasmålningar
Glasögon

KÄLLOR

FRÅGOR

INLEDNING

Glaset har genom tiderna betytt väldigt mycket för mänskligheten. Även i våra dagar finner man nya användningsområden för detta otroliga ämne. Hur skulle ett hus vara utan glasfönster? Troligtvis väldigt mörkt och trist eller dunkelt och kallt. Då kan man väl tända lampan, eller hur? Nej, eftersom glödlampor också tillverkas av glas fungerar inte det heller...

Detta bevisar hur stor nytta vi har av detta material i vardagen. Detta häfte skulle inte heller kunna ha blivit till utan glas, eftersom bildskärmen till datorn som vi använde för att bearbeta vår text på också innehåller glas…

I detta häfte kommer vi bl a att beskriva hur glaset tillkom, hur det framställs och vilka användningsområden som finns.

Mikael Klintemo och Jesper Lagerbäck
Spånga 971107

INNEHÅLLSFÖRTECKNINGEN

 

HISTORIA

De första fynden av glas kommer från Egypten och Mesopotamien omkring 7 000 år f Kr. Man tror att "riktigt" glas, d v s glas oberoende av keramiskt underlag, för första gången tillverkades i Babylonien 2 500 f Kr. En utav de mest viktiga uppfinningarna inom glaskonsten är glasblåsarpipan. Den uppfanns ca 100 år f Kr, troligen i Syrien. Under romartiden spreds enklare romerska glas över hela Europa och har påträffats bl a i nordiska järnåldersgravar. Vid ungefär samma tid upptäckte romarna också konsten att färga glas med oxider. När de västromerska riket föll blev Bysans den ledande staden inom glaskonsten. Men efter 1200-talet fick Venedig större betydelse som glasstad. Utanför Venedig ligger ön Murano. På ön bedrevs en omfattande glastillverkning, speciellt under 1500- och 1600-talet. Där tillverkade man bl a glasspeglar och kristallkronor. Trots att Venedig och ön Murano länge varit betydande för glaskonsten varade deras ställning inte för evigt. Under 1700-talet började tillverkningen minska. Det är först i våra dagar som glastillverkningen på Murano har återupptagits. Den kanske viktigaste uppfinningen inom glaskonsten är glaspressningstekniken. Den uppfanns på 1820-talet i USA. Tack vare denna kunde man i slutet av 1800-talet börja massframställa servisglas.

 

Glaset i Sverige genom tiderna

Det var på initiativ av Gustav Vasa som den första glastillverkningen kom igång i Sverige 1560. Under 1700-talet anlades flera nya glasbruk. Nästa århundrade blev glasbruken ännu fler och ökade i storlek, även produktionen ökade. De svenska glaset nådde världsrykte på 1920-talet. Framförallt genom de två mycket kända glasbruken Kosta och Orrefors.
JL

INNEHÅLLSFÖRTECKNINGEN

 

EGENSKAPER OCH UPPBYGGNAD

Vid tillverkning av glas blandas olika råvaror som tillsammans ger glaset dess egenskaper. Den viktigaste beståndsdelen i glas är kvartssand. Vilka övriga råvaror som används beror på vad man ska använda glaset till. När man har blandat ämnena upphettas dessa så att de smälter. Glas räknas som ett keramiskt material, men eftersom råvarorna smälts får det alldeles egna egenskaper. Atomerna hinner nämligen inte lägga sig i ordning till kristaller utan de ligger istället som i en vätska, d v s i ett ordnat mönster. Därför kan atomerna röra sig fritt. Detta kan man se i en del äldre kyrkor, där glasfönstrens nedre delar är tjockare än de övre. Eftersom glas får en trögflytande konsistens vid upphettning går det att forma många olika saker av det…
MK

INNEHÅLLSFÖRTECKNINGEN

 

TILLVERKNINGSMETODER

Vid tillverkning av det glas som används i fönster används två metoder. Den ena kallas dragning och innebär att glas från den s k smältan, vilken är den smälta glasblandningen, dras lodrätt upp genom ett valssystem. Vid denna metod måste glaset sedan slipas för att få en alldeles plan yta. Därför används mer och mer en annan metod som kallas för flytglasmetoden vid tillverkning av fönsterglas. Dragning används dock vid tillverkning av glasstavar. När man använder flytglasmetoden låter man glasmassan flyta ut över ett bad av smält tenn. Tennets absolut plana yta gör att man inte behöver slipa glaset efteråt.

När man tillverkar flaskor och dricksglas använder man samma metod som glasblåsare använder. Eftersom man vill kunna tillverka så stora mängder som möjligt blåser man inte varje flaska eller dricksglas för hand, utan nuförtiden finns det maskiner som klarar detta. Metoden kallas för maskinblåsning och används även för tillverkning av många andra glasföremål med rund form, t ex glödlampskolvar. Idag kan en glödlampskolvsmaskin göra ungefär 1000 kolvar per minut. Nu förstår Du säkert varför glödlampor är så mycket billigare än en exklusiv glasvas…

Skålar, fat och strålkastarlinser av glas tillverkas genom pressning. Metodens namn beskriver mycket väl hur det går till. Man pressar helt enkelt ihop glasmassan i en maskin med hårt tryck…

Efter framställningen kyls glaset långsamt ner. Glas har mycket speciella egenskaper, bl a väldigt dålig förmåga att leda värme, vilka gör att kraftiga spänningar uppstår när glaset kallnar. Glas smälter vid ungefär 1 5000 C grader. Om det får svalna från denna temperatur för fort kan glaset lätt gå sönder p g a spänningarna. Man låter med anledning av detta glaset svalna mycket långsamt i speciella kylugnar.
MK

INNEHÅLLSFÖRTECKNINGEN

 

OLIKA TYPER AV GLAS

Det finns många olika typer av glas. De framställs genom att man tillför olika ämnen vid tillverkningsprocessen. Man brukar säga att det finns tre huvudtyper av glas, vilka tillsammans utgör 95% av all glastillverkning.

Soda-kalk-silikat-glas framställs, som namnet antyder, av kvartssand, soda och kalk. Glastypen kallas vanligtvis för sodaglas och det används framförallt i hushållsglas, fönsterglas och flaskor.

Sodan i sodaglas kan ersättas med pottaska och man får då en glastyp som används i kristallkronor, prydnadsföremål m m. Glastypen brukar kallas för pottaskeglas eller blyglas.

En stor del av glasföremålen som vi använder här i kemin, t ex provrören, är tillverkade av borosilikatglas. Därför tål de kemikalier och temperaturförändringar mycket bra, vilket naturligtvis är viktigt vid t ex upphettning under en brännarlåga.

Utöver de tre huvudtyperna finns det många andra olika varianter av glas. Kvartsglas framställs genom att man smälter ren sand och låter den svalna. Fördelen med kvartsglas är att det släpper igenom alla sorters ljus, även UV-ljus som vi människor inte kan se med ögonen, samt att det är mycket värmetåligt. Därför använd denna typ av glas i bl a solarieljusrör.

Härdat glas används i bl a bilars sidorutor. Det beror på att härdat glas har högre hållfasthet än vanligt glas och om det trots allt skulle gå sönder splittras det i småbitar som inte är lika farliga som glasskärvor. När man kyler glassmassan vid tillverkning av härdat glas sker det väldigt snabbt. Med anledning av det bildas spänningar i glaset som ger det dess egenskaper. Om Du har sett ett krossat busshållplats fönster (vilket ofta förekommer vid Svandammen) har Du säkert lagt märke till att det inte ligger några stora skärvor på marken, utan istället småsplitter. Det beror på att fönstren är gjorda av just härdat glas.

Lamellglas tillverkas genom att man gör en "hamburgare" av glas och plast. Eftersom man varvar glas och plast kan glaslagret gå sönder utan att hela lamellglaset går sönder. Vid en spricka i glaslagret häller nämligen plastlagret samman de trasiga glasskärvorna. Denna typ av glas används där glaset kan medföra allvarliga olyckor, t ex i bilens framruta.

Skottsäkert glas är egentligen en typ av lamellglas. Här är det däremot fler lager av glas och plast sammansatta, som kan stoppa t ex en pistolkula och hålla kvar dess rester.
MK

INNEHÅLLSFÖRTECKNINGEN

 

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Glaset används till en mängd olika saker. Jag har valt att inrikta mig på några utav de lite ovanligare användningsområdena (inte fönster, servisglas etc).

Glashus

De flesta glashus består av starka skelettkonstruktioner som endast kläds av glas. Glashus började byggas under 1800-talet, mycket till följd av den stora förbättringen inom glas- och järnindustrin. I London byggdes det s k kristallpalatset, Crystal Pallace. Det var ett jättelikt glashus som under världsutställningen i London 1851 ansågs vara århundradets största arkitektoniska sensation. Allt fler byggnader i glas började byggas bl a järnvägsstationen Paddington, även den i London. På 1880-talet i Chicago började man bygga höghus av järn och glas. Detta var grunden till de allt vanligare skyskraporna. En känd skyskrapa är FN-huset och Empire State Building.

Speglar

En spegel är en mycket jämn yta avsedd att återkasta ljusstrålar eller ge spegelbilder. Den består vanligtvis av plant glas, där baksidan har belagts med ett tunt lager aluminium.

Glasmålningar

Det finns två olika sorters glasmålningar. Dels hopfogade färgade glasbitar och dels glas som är målat med genomskinliga smältfärger.

Glasögon

Glasögon används för att förbättra synen. De olika linser som finns är; spridningslinser, som används vid närsynthet, cylindriska glas som används vid astigmatism och samlingslinser, som används vid översynthet och ålderssynthet. Förutom de glasögon som finns för att korrigera synen finns även en mängd skyddsglasögon som används för att skydda ögat mot starkt solljus, gnistor etc. I början av 1300-talet uppfanns glasögonen i Italien. De kom till Sverige på 1400-talet.
JL

INNEHÅLLSFÖRTECKNINGEN

 

SAMMANFATTNING

För länge sedan upptäcktes en av de viktigaste kemiska föreningarna, glaset. Det skedde i Egypten. Den första glastillverkningen i Sverige påbörjades inte förrän långt senare, på initiativ av Gustav Vasa.

Glas är egentligen en vätska i rumstemperatur. Det viktigaste ämnet vid tillverkning av glas är kvartssand. Vilka andra ämnen som används beror på vilken typ av glas man vill framställa. När man tillverkar glas upphettas ämnena tills de smälter. Detta sker vid alla typer av glasframställning. Eftersom den upphettade massan blir trögflytande kan man skapa många olika föremål av den.

Det finns många olika sorters glas. Det som används i fönster kallas soda-kalk-silikat-glas. Förutom de vanliga användningsområdena inom glasindustrin (fönster-, servisglas etc) så används det även till en del mer avancerade konstruktioner. Några utav dem är glashus, speglar och glasmålningar.

INNEHÅLLSFÖRTECKNINGEN

 

KÄLLFÖRTECKNING

Marklund, K Nationalencyklopedin Bra Böcker
Nettebland, F A Kemi Spektrum
Sherwood, M Kemin - Grundämnen och föreningar Bonniers
Sherwood, M & Sutton C Vetenskapens Värld - Kemins Lagar Fogtdals
Swahn, J-Ö Bra Böckers Lexikon Bra Böcker
  Information Finder (CD-ROM) World Book Inc.
  Focus 96 (CD-ROM) Norstedts Förlag
  Focus 97 (CD-ROM) Norstedts Förlag

+ andra böcker vars titel ej har uppfattats av författarna bakom detta häfte.

INNEHÅLLSFÖRTECKNINGEN

 

Copyright © 1995-1999 Mikael Klintemo - webmaster@klintemo.nu
Läs Viktig information innan du använder arbetet som informationskälla!